Strona główna Kim jest nadczłowiek?
Powrót

Kim jest nadczłowiek?

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mirosław Żelazny, Nietzsche, „ten wielki wzgardziciel”, Toruń 2007, s. 205.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, tłum. P. Pieniążek, Kraków 2004, s. 64.
  • Źródło: Franz Overbeck, Nietzsche. Zapiski przyjaciela, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2008.