Klastry w gospodarce opartej na wiedzy

Tekst i scenariusz lekcji: Włodzimierz Juśkiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.