Klasycyzm jako ponadczasowy prąd artystyczno‑ideowy

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Anna Nasiłowska, Klasycyzm, [w:] Słownik literatury XX wieku , red. A. Brodzka i in, Wrocław 1995, s. 457.
 • Źródło: Anna Nasiłowska, Klasycyzm, [w:] Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in, Wrocław 1995, s. 458.
 • Źródło: Anna Nasiłowska, Klasycyzm, [w:] Słownik literatury XX wieku, red. A. Brodzka i in, Wrocław 1995, s. 458–459.
 • Źródło: Czesław Miłosz, Ars poetica?, [w:] tegoż, Wiersze, t. 2, Kraków 1987, s. 174–175.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Dlaczego klasycy, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. M. Mikołajczak, Wrocław 2018, s. 329–331.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Do Marka Aurelego, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. M. Mikołajczak, Wrocław 2018, s. 39–40.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Potęga smaku, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. M. Mikołajczak, Wrocław 2018, s. 511–513.
 • Źródło: Jarosław Marek Rymkiewicz, Czym jest klasycyzm?, [w:] Jarosław Marek Rymkiewicz, Metafizyka, Warszawa 1963, s. 5–6.
 • Źródło: Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gdańsk 1996, s. 15.
 • Źródło: Ryszard Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Gdańsk 1996, s. 16.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Klasyk, [w:] tegoż, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1957, s. 145.