Klasyczna filozofia niemiecka: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – wprowadzenie

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Hanna Urbankowska, O wolności człowieka i istocie absolutu, „Filozofuj!” 13 kwietnia 2017.
  • Źródło: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, System idealizmu transcendentalnego. O komplementarności filozofii przyrody i filozofii transcendentalnej, przeł. K. Krzemieniowa, Wprowadzenie, § 1.
  • Źródło: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, System idealizmu transcendentalnego. O roli sztuki, przeł. K. Krzemieniowa, rozdz. VI, § 3, fragment.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida