Koło, linia, punkt – Daniela Naborowskiego refleksja nad czasem

Tekst: Krzysztof Mrowcewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Naborowski Daniel, Krótkość żywota, [w:] I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku, oprac. J. Sokołowska, Warszawa 1991.