Komedie satyryczne Gabrieli Zapolskiej

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Wrocław 1986, s. 145–146.
  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Wrocław 1986, s. 129–130.
  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Wrocław 1986, s. 53–54.
  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Wrocław 1986, s. 28–29.
  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Wrocław 1986, s. 13–14.
  • Źródło: Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej, oprac. T. Weiss, Wrocław 1986, s. 4–5.
  • Źródło: Julian Tuwim, Mieszkańcy, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1973, s. 144–145.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida