Komunizm

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Engels Fryderyk, Marks Karol, Manifest Komunistyczny, Warszawa 1907.
  • Bernstein Eduard, Zasady socjalizmu i zadania socjalnej demokracji, Lwów 1901.
  • Fryderyk Engels, Karol Marks, Manifest Partii Komunistycznej, 1848 r., dostępny w internecie: ce.uw.edu.pl [dostęp 8.02.2021 r.].
  • Michał Bakunin, dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 28.12.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida