Koncepcja McŚwiata

Tekst: Leszek Pułka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Radosław Korzycki, Ludzie z McŚwiata, dostępny w internecie: https://www.tygodnikpowszechny.pl/marzyciel-z-mcswiata-147781 [dostęp 2.05.2021 r.].
  • Źródło: Marcin Świetlicki, Baczność!, [w:] Marcin Świetlicki, Wiersze, Kraków 2011, s. 297.
  • Źródło: Radosław Korzycki, Ludzie z McŚwiata, dostępny w internecie: https://www.tygodnikpowszechny.pl/marzyciel-z-mcswiata-147781 [dostęp 2.05.2021 r.].
  • Źródło: George Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawa 2004, s. 8–10.
  • Źródło: Zygmunt Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 1, t. 1, s. 435–439.
  • Źródło: Michał Dzionek, W stronę antropologii przestrzeni. Flâneur – szkic do portretu, dostępny w internecie: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos2/texty/dzionek.htm [dostęp 2.05.2021 r.].
  • Źródło: Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996, s. 227.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida