Koncepcja miłości ojczyzny w Hymnie do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Goliński, Krasicki, Warszawa 2002, s. 214.
  • Źródło: Roman Wołoszyński, Tadeusza Mikulskiego rozprawa o hymnie Święta miłości kochanej ojczyzny, „Pamiętnik Literacki” 1959, nr 3-4, s. 69.
  • Źródło: Roman Wołoszyński, Tadeusza Mikulskiego rozprawa o hymnie Święta miłości kochanej ojczyzny, „Pamiętnik Literacki” 1959, nr 3-4, s. 74–75.
  • Źródło: Marian Przedpełski, Bogurodzica i inne pieśni polskie do końca XVIII w., „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne” 1997, t. 11, s. 28–29.
  • Źródło: Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, [w:] Klejnoty poezji staropolskiej. Nowa antologia, Warszawa 1919, s. 132.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida