Koncepcja poety i poezji w późnej twórczości Czesława Miłosza

Tekst: Daria Murlikiewicz, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Lech Giemza, „Rzeka, która cierpi”. O poezji Czesława Miłosza, Kraków 2021, s. 29.
  • Źródło: Seamus Heaney, Miłosz: poeta stulecia, poeta tysiąclecia 1999–2010, [w:] Poznawanie Miłosza 3, red. A. Fiut, tłum. M. Heydel, Kraków 2011, s. 967–971.
  • Źródło: Lech Giemza, „Rzeka, która cierpi". O poezji Czesława Miłosza, Kraków 2021, s. 32–33.
  • Źródło: Lech Giemza, „Rzeka, która cierpi". O poezji Czesława Miłosza, Kraków 2021, s. 31.
  • Źródło: Bożena Chrząstowska, Poezje Czesława Miłosza, Warszawa 1982, s. 82–83.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Pod koniec dwudziestego wieku, [w:] tegoż, To, co pisałem, Warszawa 1998.
  • Źródło: Bożena Chrząstowska, Poezje Czesława Miłosza, Warszawa 1982, s. 80–81.
  • Źródło: Bożena Chrząstowska, Poezje Czesława Miłosza, Warszawa 1982, s. 81–82.
  • Źródło: Czesław Miłosz, Pod koniec dwudziestego wieku, [w:] tegoż, Wiersze wszystkie, s. 772.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida