Konferencja krymska, czyli jak rozumieć Jałtę

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: S.M. Plokhy, Jałta. Cena pokoju, tłum. R. Bartołd, Poznań 2011, s. 19.
  • Źródło: [w:] S.M. Plokhy, Jałta. Cena pokoju, tłum. R. Bartołd, Poznań 2011, s. 235.
  • Cytat za: S.M. Plokhy, Jałta. Cena pokoju, tłum. R. Bartołd, Poznań 2011, s. 289.
  • Źródło: Karta atlantycka z 14 VIII 1941 r., [w:] Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 206.
  • Źródło: Wojciech Roszkowski, Cień Jałty. Raport, Warszawa 2006, s. 66.
  • Cytat za: artykuł Jałta według Churchilla, D. Baliszewski, „Wprost. Historia”, 2016.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida