„Konieczny bytu cień” – wokół ironii Cypriana Norwida

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Cyprian Norwid, Ad leones!, [w:] tegoż, Pisma wszystkie, t. 6, Warszawa 1971.
  • Źródło: Alina Witkowska, Artystyczna siła ironii Norwida, [w:] tegoż, Wielcy romantycy polscy. Sylwetki, Warszawa 1980.
  • Źródło: Ryszard Przybylski, Alina Witkowska, Romantyzm, Warszawa 2002, s. 427.
  • Źródło: Cyprian Norwid, Fraszka (!) [II], [w:] tegoż, Pisma wybrane. Wiersze, t. 1, oprac. J. W. Gomulicki, wybór J. W. Gomulicki, Warszawa 1968, s. 355.
  • Źródło: Cyprian Norwid, Ostatni despotyzm, [w:] tegoż, Pisma wybrane, Wiersze, t. 1, oprac. J. W. Gomulicki, wybór J. W. Gomulicki, Warszawa 1968, s. 402–403.
  • Źródło: Cyprian Norwid, Ironia.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida