Konserwatyzm: część 1. Edmund Burke

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Burke Edmund, Państwo a rewolucja, [w:] Rozważania o rewolucji we Francji, tłum. D. Lachowska.
  • Burke Edmund, Rozważania o rewolucji we Francji, [w:] , tłum. D. Lachowska.
  • Scruton Roger, Co znaczy konserwatyzm, [w:] , tłum. T. Bieroń.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida