Kontrowersje wokół dekomunizacji i lustracji

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

 • Źródło: Dokument podpisany w Grodnie dnia 25 listopada 1795. Cytat za: Dokument podpisany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w Grodnie dnia 25 listopada 1795, Wikisource.org.
 • Źródło: Józef Wybicki, Życie moje oraz wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, oprac. A. M. Skałkowski, Kraków 1927, s. 208–211.
 • Źródło: Wirydianna Fiszerowa, Dzieje moje własne i osób postronnych: wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, oprac. Edward Raczyński, Londyn 1975, s. 210–211.
 • Źródło: Urszula Tarnowska z Ustrzyckich, Wspomnienia damy polskiej z XVIII wieku. Obejmuje zdarzenia z lat 1789, 1790, 1791–92, 1794, 1796 i 1805, t. 1, oprac. Władysław Tarnowski, Poznań 1869, s. 84–85.
 • Źródło: Michał Hieronim Starzeński, Na schyłku dni Rzeczypospolitej: kartki z pamiętnika Michała Starzeńskiego (1757-1795), Warszawa 1914, s. 136–138.
 • Źródło: Józef hrabia Krasiński, Pamiętniki od roku 1790-1831, Poznań 1877, s. 29.
 • Cytat za: Antoni Dudek, Historia polityczna 1989–2005, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2007, s. 205.
 • Źródło: Tadeusz Cegielski, Łukasz Kądziela, Rozbiory Polski. 1772–1793–1795, Warszawa 1990, s. 337–338.
 • Źródło: Traktat rozbiorowy między Rosją a Austrią, 3 stycznia 1795 r., [w:] Wypisy do nauki historii nowożytnej, t. 2, oprac. C. Nanke, Lwów 1927, s. 58.
 • Źródło: Stanisław Małachowski, Pamiętniki Stanisława hr. Nałęcz Małachowskiego, posła do Stambułu w czasie Sejmu Czteroletniego, jenerała wojsk polskich, senatora, kasztelana Królestwa Polskiego, oprac. Wincenty Łoś, Poznań 1885, s. 95.
 • Źródło: Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (sejm.gov.pl).