Strona główna Kontusz, karabela i kołtun. Kultura sarmacka w Polsce
Powrót

Kontusz, karabela i kołtun. Kultura sarmacka w Polsce

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Janusz Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1974, nr 4 (16), s. 26–38.
  • Źródło: Janusz Tazbir, Sarmatyzm a kultura europejska, „Mówią wieki” 1971, nr 4, s. 16–18.
  • Źródło: Janusz Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1974, nr 4 (16), s. 30.
  • Źródło: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1989, s. 9–10.
  • Źródło: Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1989, s. 53–55.
  • Źródło: Jacek Kaczmarski, Elekcja, [w:] Teksty wszystkie, Gdańsk 2014, s. 127.
  • Źródło: Daria Chibner, Musimy nadać sarmatyzmowi kształt ponowoczesny, „Klub Jagielloński”, dostępny w internecie: https://klubjagiellonski.pl/2019/11/21/musimy-nadac-sarmatyzmowi-ksztalt-ponowoczesny/.
  • Źródło: Janusz Pelc, Różni Sarmaci i nie-Sarmaci, [w:] Barok - epoka przeciwieństw, Warszawa 1993, s. 224.