Kościół katolicki w Polsce. Konkordat

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ignacy Dudkiewicz, Zmiana w relacjach państwo – Kościół jest niezbędna. Dla Kościoła i dla państwa, 18.11.2009 r., dostępny w internecie: krytykapolityczna.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
  • Źródło: Konkordat między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 5.08.2020 r.].
  • Źródło: Maciej Miros, Załóż sobie Kościół, 12.08.2009 r., dostępny w internecie: onet.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
  • Źródło: Rafał Chabasiński, Konkordat w Polsce – zwyczajna umowa czy złożenie hołdu Kościołowi?, 28.10.2018 r., dostępny w internecie: bezprawnik.pl [dostęp 21.12.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 21.12.2020 r.].
  • Źródło: oprac. własne.
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 5.08.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 5.08.2020 r.].