Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Grzesiak-Horosz Agnieszka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a Rada Mediów Narodowych, [w:] Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 27, 2019.
  • Jagoda Kuraś, Malanowski i partnerzy: Polsat ukarany za rzeź w serialu, 2.06.2014 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 1.06.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 1.06.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 1.06.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida