Kreacja narratora i głównego bohatera Józefa K. w powieści Proces Franza Kafki

Tekst: Marzena Siegieńczuk-Solecka, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Małgorzata Bogaczyk-Vormayr, Fałsz egzystencji. Człowiek w dziele Franza Kafki, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2014, nr 1, s. 15.
 • Źródło: Łukasz Musiał, W poszukiwaniu straconego Kafki, „Teksty drugie” 2013, nr 6, s. 223.
 • Źródło: Geniusz Kafki, [w:] Literatura Europy. Historia literatury europejskiej, red. A. Benoit-Dusausoy, G. Fontaine, Gdańsk 2009, s. 780.
 • Źródło: Franz Kafka, Rozdział pierwszy
  Aresztowanie – Rozmowa z panią Grubach – Potem panna Bürstner
  (fragment)
  , [w:] Proces, tłum. B. Schulz, Warszawa 1974, s. 5–7.
 • Źródło: Marek Wydmuch, Franz Kafka, Warszawa 1982, s. 57–58.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. B. Schulz, Warszawa 1974, s. 10.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. B. Schulz, Warszawa 1974, s. 11.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. Bruno Schulz, Warszawa 1974, s. 11.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. Bruno Schulz, Warszawa 1974, s. 12.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. Bruno Schulz, Warszawa 1974, s. 13.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. Bruno Schulz, Warszawa 1974, s. 24.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. Bruno Schulz, Warszawa 1974, s. 34.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. B. Schulz, Warszawa 1974, s. 75–76.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. B. Schulz, Warszawa 1974, s. 72–74.
 • Źródło: Franz Kafka, Proces, tłum. B. Schulz, Warszawa 1974, s. 84–87.
 • Źródło: Marek Wydmuch, Franz Kafka, red. Michał Sprusiński, Warszawa 1982, s. 60.
 • Źródło: Georges Bataille, Czy należy spalić Kafkę, „Literatura na świecie”, nr 2, s. 3.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida