Król, rycerz, asceta – średniowieczne wzory osobowe

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cardini Franco, Wojownik i rycerz, [w:] W kręgu codzienności. Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000.
  • Guriewicz Aron, Jednostka w dziejach Europy (Średniowiecze), tłum. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 2002.
  • Le Goff Jacques, Człowiek średniowiecza, [w:] W kręgu codzienności. Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000.
  • Dziechcińska Hanna, Wzory osobowe, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. T. Michałowska, Wrocław 1990.
  • Cardini Franco, Wojownik i rycerz, [w:] W kręgu codzienności. Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000.
  • Vauchez Andre, Święty, [w:] W kręgu codzienności. Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, Warszawa 2000.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida