Ku ostatecznemu rozstrzygnięciu. Cele wojenne Stalina i Hitlera

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Historia PP 2022
Udostępnij

Autor:Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Garlicki, Historia 1939–1996/97. Polska i świat, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
  • Źródło: J.D. Bernal, Nauka w dziejach, Warszawa 1957.
  • Źródło: Tajny protokół do układu Ribbentrop-Mołotow, Moskwa, 23 sierpnia 1939 r., [w:] M.Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Wiek XX w źródłach, Warszawa 2002, s. 118–119.
  • Źródło: Adolf Hitler o głównych celach polityki narodowego socjalizmu, w: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, PWN, Warszawa 1998, M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, s. 100.
  • Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 58, Wybuch II wojny światowej, oprac. M. Turlejska, Warszawa 1961, s. 53.
  • Źródło: Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914–1989, PWN, Warszawa 2014, s. 363.