Ku zjednoczeniu. Odzyskanie przez Polskę niepodległości

Bibliografia:

  • Źródło: Kurier Warszawski, t. 313, Warszawa 1918, s. 3.
  • Źródło: Depesza notyfikująca odrodzenie Polski, https://muzeumpilsudski.pl/depesza-notyfikujaca-odrodzenie-polski/.
  • Źródło: Karol Wędziagolski, Pamiętniki, Londyn 1972, s. 363–364.
  • Źródło: Stanisław Dzierzbicki, Pamiętnik z lat wojny 1915-1918, Warszawa 1983, s. 322.
  • Źródło: Jędrzej Moraczewski, Przewrót w Polsce, cz. 1, Rządy ludowe, Kraków–Warszawa 1919.
  • Źródło: Kurier Warszawski, t. 314, Warszawa 1918, s. 5.
  • Źródło: Czas, Warszawa 1918, s. 2.
  • Źródło: Kurier Warszawski, t. 312, Warszawa 1918, s. 5.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida