Ku zjednoczeniu. Odzyskanie przez Polskę niepodległości

Bibliografia:

  • Depesza notyfikująca odrodzenie Polski, https://muzeumpilsudski.pl/depesza-notyfikujaca-odrodzenie-polski/.
  • Wędziagolski Karol, Pamiętniki, Londyn 1972.
  • Dzierzbicki Stanisław, Pamiętnik z lat wojny 1915-1918, Warszawa 1983.
  • Kurier Warszawski, t. 313, Warszawa 1918.
  • Moraczewski Jędrzej, Przewrót w Polsce, cz. 1, Rządy ludowe, Kraków–Warszawa 1919.
  • Kurier Warszawski, t. 314, Warszawa 1918.
  • Czas, Warszawa 1918.
  • Kurier Warszawski, t. 312, Warszawa 1918.