Kultura polska jako kultura europejska

Tekst: Ewa Malinowska

Film edukacyjny: Krzysztof Poznański

Scenariusz lekcji: Michał Pranke

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.