Kultura

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski
Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stefan Chwin, Po co nam kultura?, dostępny w internecie: instytutobywatelski.pl [dostęp 10.01.2020 r.].
  • Źródło: Jekatierina Szapinskaja, Siergiej Iwanow, Subkultury w kontekście kultury popularnej: od subkulturowego protestu do postsubkulturowego konsumpcjonizmu, dostępny w internecie: journals.pan.pl [dostęp 11.01.2020 r.].
  • Źródło: Hanna Mielicka, Kultura ludowa i narodowa. Rozważania wstępne, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 11.01.2020 r.].
  • Źródło: Hanna Mamzer, Wielokulturowość – czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?, dostępny w internecie: hfhrpol.waw.pl [dostęp 11.01.2020 r.].