Kunsztowna forma wyrażania uczuć. Sonety odeskie Adama Mickiewicza

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Adam Mickiewicz, Widzenie się w gaju, [w:] tegoż, Sonety i inne wiersze z czasów odeskich, Warszawa 1905, s. 21–22.
 • Źródło: Czesław Zgorzelski, O sonetach odeskich, [w:] tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 250.
 • Źródło: Adam Mickiewicz, Rezygnacja, [w:] tegoż, Sonety i inne wiersze z czasów odeskich, Warszawa 1905, s. 25.
 • Źródło: Stanisław Makowski, Romans z aniołem (O „Widzeniu się w gaju” Adama Mickiewicza, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza” 1998, nr 33, s. 87.
 • Źródło: Leonard Podhorski-Okołów, Realia Mickiewiczowskie, Warszawa 1952, s. 160.
 • Źródło: Bogumiła Kurzeja, Śpiewacy Laury? Ideał Petrarki a liryczne portrety kobiet w wybranych sonetach polskich XIX wieku – zarys problematyki, „Konteksty Kultury”, nr 2015/12, z. 1, s. 4.
 • Źródło: Czesław Zgorzelski, O sonetach odeskich, [w:] tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 251.
 • Źródło: Ludwig Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny.
 • Źródło: Karol Wojtyła, Osoba i czyn.
 • Źródło: Władysław Tatarkiewicz.
 • Źródło: Jean Paul Sartre.
 • Źródło: Martin Heidegger.
 • Źródło: Edmund Husserl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida