Legenda bohatera w wierszu Juliusza Słowackiego Sowiński w okopach Woli

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Sudolski, Słowacki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1996, s. 246.
  • Źródło: Tomasz Świtkowski, O wzięciu Woli dnia 6 września 1831. Sprostowanie opisów generałów Umińskiego i Sołtyka, Paryż 1833, s. 22.
  • Źródło: Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska w XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 219.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Wąwóz Małachowskiego, [w:] tegoż, Napis , Wrocław 1996, s. 35.
  • Źródło: Ireneusz Opacki, Ewolucja balladowej opowieści. Zagadnienie narratora i narracji w balladzie lat 1822—1920, Lublin 1961, s. 52.
  • Źródło: Konstanty Gaszyński, Śmierć jenerała Sowińskiego, [w:] Czesław Kłak, Polski Leonidas. Rzecz o legendzie historycznej i literackiej generała Józefa Sowińskiego, Warszawa 1986, s. 179–181.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, W starym kościołku na Woli…, [w:] tegoż, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005, s. 397–401.
  • Źródło: Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Gdańsk 2011, s. 519.