Lęk i pustka w poezji Zbigniewa Herberta na przykładzie utworu Język snu

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Bożena Święch, Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Franaszek, A pod każdym liściem rozpacz, „Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1997, s. 267–268.
  • Źródło: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. Ilona Glatzel, Jerzy Smulski, Anna Sobolewska, Toruń 1999.
  • Źródło: Leszek Elektorowicz, Epilog „Burzy" i burzy, dostępny w internecie: https://archiwum.rp.pl/artykul/512945-Epilog-'Burzy'-i-burzy.html.
  • Źródło: Wiliam Szekspir, Burza, tłum. M. Słomczyński, Warszawa 2002.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Język snu, [w:] Epilog burzy, Wrocław 1998.
  • Źródło: Włodzimierz Bolecki, Demokracja i literatura (fragment), [w:] Inna Krytyka.
  • Źródło: Isaac Bashevis Singer, Sztukmistrz z Lublina (fragment).
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Włosy.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Do snu, [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, Księgi wtóre.