Lew Tołstoj jako jeden z przedstawicieli XIX‑wiecznej powieści psychologicznej

Bibliografia:

  • Źródło: Lew Tołstoj, Wojna i pokój, Poznań 2016.
  • Źródło: Lew Tołstoj, Anna Karenina, Kraków 2012.
  • Źródło: Anna Głąb, Siła problematyczności moralnej w „Annie Kareninie" Lwa Tołstoja, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2014, nr 3 (91), s. 213–214.
  • Źródło: Michał Głowiński, Porządek, chaos, znaczenie, Warszawa 1968, s. 213.
  • Źródło: Lew Tołstoj, Anna Karenina.
  • Źródło: Lew Tołstoj, Wojna i pokój.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida