Lewiatan Hobbes'a

Tekst: Wojciech Ostrowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tomasz Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 110.
  • Źródło: Tomasz Hobbes, Lewiatan, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 112.
  • Źródło: Tomasz Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 205.
  • Źródło: Tomasz Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 210.
  • Źródło: Tomasz Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1974, s. 253.
  • Źródło: Tomasz Hobbes, Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 1974, s. 257.
  • Źródło: Tomasz Hobbes, The Elements of Law: Natural and Politic, [w:] Roman Tokarczyk, Hobbes, Lublin 1998, s. 205.
  • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 261–262.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida