Strona główna Liryka rozmowy Juliana Tuwima – o utworach Przy okrągłym stole i Colloquium niedzielne na ulicy
Powrót

Liryka rozmowy Juliana Tuwima – o utworach Przy okrągłym stoleColloquium niedzielne na ulicy

Bibliografia:

  • Źródło: Jadwiga Zacharska, Skamander, 1977, s. 22.
  • Źródło: Julian Tuwim, Przy okrągłym stole, [w:] Alina Kowalczykowa, Wiersze, t. 1, s. 387–388.
  • Źródło: Julian Tuwim, Colloquium niedzielne na ulicy, [w:] Michał Głowiński, Wiersze wybrane, Kraków 1969, s. 14–15.