Malarstwo baroku: sztuka, która inspiruje

Tekst: Monika Lipińska-Pawełek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Grochowiak, Lekcja anatomii (Rembrandta), [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Warszawa 1978, s. 127–128.
  • Źródło: Wisława Szymborska, Kobiety Rubensa, [w:] tejże, Nic dwa razy. Wybór wierszy, Kraków 1997, s. 34.
  • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Do tejże, [w:] Helikon sarmacki, wątki i tematy polskiej poezji barokowej, wybór A. Vincenz, s. 22–23.
  • Źródło: Daniel Naborowski, Krótkość żywota, [w:] Poezja polska w szkole średniej. Od średniowiecza do współczesności. Antologia, wybór J. Polanicki, Warszawa 1993, s. 66.
  • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, O swej pannie, [w:] .
  • Źródło: Adam Zagajewski, Malarze Holandii, [w:] tegoż, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 150–151.
  • Źródło: Jerzy Harasymowicz, Barokowy kościół, [w:] tegoż, Wiersze miłosne, Kraków 1982.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida