Manifest poetycki Stanisława Barańczaka

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Barańczak, Określona epoka, [w:] tegoż, 159 wierszy, Kraków 1993, s. 59.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Spójrzmy prawdzie w oczy, [w:] tegoż, 159 wierszy, Kraków 1993, s. 38.
  • Źródło: Stanisław Barańczak, Jestem pięknoduchem, parnasistą i estetą, [w:] tegoż, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji, Kraków 1993, s. 14.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida