Manifest poetycki Stanisława Barańczaka

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Barańczak Stanisław, Określona epoka, [w:] tegoż, 159 wierszy, Kraków 1993.
  • Barańczak Stanisław, Spójrzmy prawdzie w oczy, [w:] tegoż, 159 wierszy, Kraków 1993.
  • Barańczak Stanisław, Jestem pięknoduchem, parnasistą i estetą, [w:] tegoż, Zaufać nieufności. Osiem rozmów o sensie poezji, Kraków 1993.