Media – czwarta władza?

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
  • Antoni Dudek, Co po piętnastu latach naprawdę wiemy o aferze Rywina?, 29.01.2018 r., dostępny w internecie: opinie.wp.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • Mija 16 lat od ujawnienia afery „łowców skór”, 23.01.2018 r., dostępny w internecie: fakty.interia.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • PAP, Media: Władze Chin chcą zacieśnić kontrolę nad religią w internecie, 11.09.2018 r., dostępny w internecie: gosc.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • W PE o mediach. „Kto kontroluje czwartą władzę?”, dostępny w internecie: tvpparlament.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • Paweł Rozpiątkowski, Czwarta władza jest potrzebna – Kilka refleksji na święto dziennikarzy, dostępny w internecie: prasa.wiara.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • M. N., Jaka jest kondycja dzisiejszego dziennikarstwa? Skowroński wyjaśnia!, dostępny w internecie: telewizjarepublika.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prezydent.pl [dostęp 29.08.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida