Metody Sokratesa

Tekst: Damian Michałowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Laertios Diogenes, Sokrates, [w:] Łojek Mieczysław, Teksty filozoficzne dla uczniów szkół średnich, tłum. I. Krońska, Warszawa 1987.
  • Platon, Sofista, [w:] tegoż, Dialogi, t. II, tłum. W. Witwicki, Kęty 2005.
  • Reale Giovanni, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. Edward Iwo Zieliński, Lublin 1999.