Miasta Rzeczypospolitej

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Fragment sprawozdania wysłannika papieskiego Fulwiusza Ruggieriego z pobytu w Polsce, z 1568 roku, [w:] Epoka nowożytna, Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 88–89.
  • Źródło: Historia Polski w liczbach. Państwo, społeczeństwo, t. 1, red. F. Kubiczek, Warszawa 2003.
  • Źródło: Fragment konstytucji z 1620 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Miasta w Polsce w XVI–XVIII wieku, t. 19, oprac. W. Szczygielski, Warszawa 1960, s. 18–19.
  • Źródło: Miasta w Polsce w XVI-XVIII wieku., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, zesz. 19, oprac. Wojciech Szczygielski, Warszawa 1 1960, s. 18–19.
  • Źródło: Historia Polski w liczbach. Gospodarka, t. 2, red. F. Kubiczek, Warszawa 2006, s. 169.
  • Źródło: Konstytucja sejmowa z 1565 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Miasta w Polsce w XVI–XVIII wieku, t. 19, oprac. W. Szczygielski, Warszawa 1960, s. 9–10.
  • Źródło: Marcin Kromer, Miasta w Polsce w XVI–XVIII wieku, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. , t. 19, oprac. W. Szczygielski, Warszawa 1960, s. 8–9.
  • Źródło: Fragment konstytucji z 1565 r. , [w:] Miasta w Polsce w XVI-XVIII wieku. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, oprac. Wojciech Szczygielski, Warszawa 1960, s. 9.
  • Źródło: Fulwiusz Ruggieri, Opis Polski w 1565 r., [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, wybór K. Matwijowski, S. Ochman, Wrocław 1981, s. 31–32.
  • Źródło: Fragment konstytucji sejmu piotrkowskiego z 1538 r., [w:] Historia Polski nowożytnej. Wybór tekstów źródłowych, oprac. K. Matwijowski, S. Ochmann, wybór K. Matwijowski, S. Ochman, Wrocław 1981, s. 27.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida