Mieszko II. Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej

Tekst: Paweł Żmudzki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. 1, Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, oprac. G. Labuda, B. Miśkiewicz, Poznań 1966, s. 76.
  • Cytat za: Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie, wybór i oprac. J. Gintel, t. 1, Wiek X–XVII, Kraków 1971, s. 78–79.
  • Źródło: Gall Anonim, Kronika polska. Cytat za: Paweł Jasienica, Polska Piastów, Warszawa 2007, s. 95–95.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida