Migracje i zróżnicowanie ludności na świecie – powtórzenie