Miłość i przyjaźń jako problemy etyczne

Tekst: Aleksander Trojanowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Platon, Uczta, [w:] Dialogi, tłum. Władysław Witwicki, Kęty 2005, s. 76–77.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. Daniela Gromska, Warszawa 1982, s. 289–290.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. Daniela Gromska, Warszawa 1982, s. 282.
  • Źródło: Platon, Uczta, [w:] Dialogi, tłum. Władysław Witwicki, Kęty 2005, s. 77.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida