Miłość w Biblii. Pieśń nad PieśniamiHymn o miłości

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Świderkówna, Pieśń nad Pieśniami (fragmenty), [w:] tejże, Prawie wszystko o Biblii, Kraków 2002.
  • Źródło: Hymn o miłości, [w:] Nowy Testament 1 List do Koryntian.
  • Źródło: Pieśń nad Pieśniami (fragmenty), Pnp 2,3–9; 4,1–5, 7; 5,10–16, tłum. Czesław Miłosz.
  • Źródło: M.W. Chavalas, V.H. Matthews, J.H. Walton, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej, tłum. Zbigniew Kościuk.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida