Młoda Polska – powtórzenie wiadomości cz. 2.

Tekst: Aleksandra Mochocka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004, s. 69–70.