Młoda Polska – powtórzenie wiadomości cz. 4

Tekst: Aleksandra Mochocka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004, s. 265.
  • Źródło: Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 2014, s. 10–11.
  • Źródło: Albert Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 2004, s. 165–167.
  • Źródło: Jean Paul Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] Barbara Markiewicz, Filozofia dla szkół średnich, Warszawa 1988, s. 445.
  • Źródło: Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1973, s. 81–82.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Hymn (Smutno mi, Boże...), [w:] tegoż, Dzieła Juliusza Słowackiego tom III, Lwów 1894.