Młoda Polska – powtórzenie wiadomości cz. 4

Tekst: Aleksandra Mochocka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004.
  • Fryderyk Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 2014.
  • Camus Albert, Mit Syzyfa i inne eseje, tłum. J. Guze, Warszawa 2004.
  • Sartre Jean Paul, Egzystencjalizm jest humanizmem, [w:] Markiewicz Barbara, Filozofia dla szkół średnich, Warszawa 1988.
  • Ingarden Roman, Książeczka o człowieku, Kraków 1973.
  • Słowacki Juliusz, Hymn (Smutno mi, Boże...), [w:] tegoż, Dzieła Juliusza Słowackiego tom III, Lwów 1894.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida