Młodopolska maniera. Podniosłość i nastrojowość w poezji młodopolskiej

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Miodek Jan, Rozmyślajcie nad mową!, Warszawa 1998.
  • Staff Leopold, Odjazd w marzenie, [w:] Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963.
  • Podraza-Kwiatkowska Maria, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994.
  • Miciński Tadeusz, [Tak jestem smętny, jak kurhan na stepie…] [z cyklu „Strąceni z niebiosów. Korsarz”], [w:] Poezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, wstęp, oprac. J. Bajda, wybór J. Bajda, Wrocław 2007.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida