Młodopolskie krzywdy i cierpienia

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kasprowicz, Moja pieśń wieczorna, [w:] oezja drugiej połowy XIX wieku (pozytywizm – Młoda Polska). Antologia, oprac. J. Bajda, wybór J. Bajda, Wrocław 2007, s. 226–227.
  • Źródło: Leopold Staff, Krysta spod płota, [w:] Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 81–86.
  • Źródło: Wacław Berent, Próchno.