Młodość i wolność w Odzie do młodości

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Halina Kubicka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Oda do młodości, [w:] Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, t. 1, oprac. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 63–67.
  • Źródło: Jarosław Marek Rymkiewicz, Dlaczego romantycy umierali młodo?, [w:] Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje, red. Maria Janion, Marta Zielińska, Warszawa 1986, s. 229–230.
  • Źródło: Maria Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 120–139.