Mniejszości narodowe – między współpracą a konfliktem. Podsumowanie

Tekst: Mateusz Zabawa

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Cytat za: Piotr Kendziorek, Antysemityzm w Polsce przed i po II wojnie światowej, dostępny na Żydowski Instytut Historyczny www.jhi.pl.
 • Cytat za: Fragmenty traktatu między głównymi mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonymi a Polską, podpisany 28 czerwca 1919 roku w Wersalu; na podstawie Dz.U.RP., 1920, nr 110, poz. 728.
 • Źródło: Exposé premiera Kazimierza Bartla z 19.07.1926 r., [w:] Dzieje Żydów w Polsce 1918–1939. Wybór tekstów źródłowych, oprac. R. Żebrowski, Warszawa 1993.
 • Źródło: Wnioski kończące wykład nt. numerus clausus prof. Ryszarda Ganszyńca, wygłoszony we Lwowie 11 i 13.12.1924 r., [w:] Dzieje Żydów w Polsce 1918–1939. Wybór tekstów źródłowych, oprac. R. Żebrowski, Warszawa 1993, s. 112.
 • Źródło: Deklaracja ministra Becka w sprawie współpracy Polski z Ligą Narodów w dziedzinie ochrony mniejszości narodowych, [w:] Stanisław Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 2, 1927–1934, Poznań 1992, s. 549–552.
 • Źródło: Memorandum delegacji polskiej w spawie projektu traktatu mniejszościowego, [w:] Polska w latach 1918–1939. Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, oprac. K. Kawalec, L. Smołka, W. Suleja, red. W. Wrzesiński, Warszawa 1986, s. 128–133.
 • Źródło: Waldemar Michowicz, Problemy mniejszości narodowych, [w:] Polska odrodzona 1918–1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, Warszawa 1982, s. 328–329.
 • Źródło: Mały traktat wersalski, [w:] Traktat między Głównemi Mocarstwami sprzymierzonymi i stowarzyszonemi a Polską. , Dz.U.1920.110.728 prawo.pl.
 • Źródło: Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  . Cytat za: Artykuł Konstytucja marcowa (1921), wikisource.org.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida