Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: GUS, Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
  • Źródło: Ludność według narodowości, płci oraz miejsca zamieszkania w 2002 r.; Struktura narodowo‑etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski – NSP 2011 , dostępny w internecie: stat.gov.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
  • Źródło: Stanowisko Rządu wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw, 16.02.2016 r., dostępny w internecie: orka.sejm.gov.pl [dostęp 9.11.2021 r.].
  • Źródło: Piotr Madajczyk, Mniejszości narodowe w Polsce po II wojnie światowej, dostępny w internecie: polska1918-89.pl [dostęp 9.11.2021 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 19.05.2020 r.].
  • Źródło: GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa 2003.
  • Źródło: GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2012.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida