Model człowieka w pieśniach i fraszkach Jana Kochanowskiego

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Teresa Wilkoń, Kultura wartości. Jan Kochanowski, s. 102–105.
 • Źródło: Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 9–10.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 12, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, s. 63–84.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 17, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, Wrocław 2008, s. 91–92.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na łakome (Fraszka I 46), [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 24–25.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Na zachowanie (Fraszka II 48) , [w:] tegoż, Fraszki, Wrocław 2008, s. 75–76.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 19 , [w:] Pieśni, Wrocław 2008, s. 96.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 25 , [w:] tegoż, Pieśni, Wrocław 2008, s. 3–4.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 9, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, Wrocław 2008, s. 82.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń II 4, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, Wrocław 2008, s. 70–71.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 2, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, Wrocław 2008, s. 11–13.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida