Modele relacji państwo – kościoły i związki wyznaniowe

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Agata Kunicka‑Goldfinger, Joanna Piłat, Maciej Podbielkowski, Zadania. Wiedza o społeczeństwie. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko-Biała 2012, s. 109–111.
  • Źródło: Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., tłum. Tadeusz Mołdawa, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 9.04.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Iranu z 1979 r., [w:] Agata Kunicka-Goldfinger, Maciej Podbielkowski, Zadania. Wiedza o społeczeństwie. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko Biała 2012, s. 108–109.
  • Źródło: Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnokrajowym referendum 12 grudnia 1993 r., tłum. Andrzej Kubik, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 9.04.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 7.05.2021 r.].