Modele rodziny

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bogusława Budrowska, Danuta Duch‑Krzysztofek, Anna Titkow, Nieodpłatna praca kobiet – mity, realia, perspektywy, Warszawa 2004, s. 202–203.
  • Źródło: Mikołaj Madziąg, Poliamoria – zasady i reguły związku poliamorycznego, kim są poliamoryści?, 18.12.2017 r., dostępny w internecie: zdrowie.tvn.pl [dostęp 28.11.2019 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/ [dostęp 6.07.2020 r.].
  • Źródło: Projekt ustawy z dnia ... 2018 roku o związku partnerskim, dostępny w internecie: orka.sejm.gov.pl [dostęp 28.11.2019 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 25.03.2020 r.].