Monarchia stanowa w XIII i XIV w. Proces formowania się społeczeństwa stanowego w Polsce na tle zachodniej Europy

Tekst: Agnieszka Goluch

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Ius Vitae sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Przywilej lokacyjny Poznania, dostępny online: Wikiźródła.org.
  • Źródło: Od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej w Polsce, dostępny online: wlaczpolske.pl.