Motywy literackie: przyjaźń

Tekst: 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Oda do młodości, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1997, s. 63–67.
  • Źródło: Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, tłum. J. Sawykowski, Warszawa 2000, s. 50–51.
  • Źródło: Halina Wasilewska, Znaczenie przyjaźni w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży, „Nauczyciel i Szkoła” 2013, nr 1 (53), s. 85–86.
  • Źródło: Bajki, satyry i ,,Monachomachia" Ignacego Krasickiego, [w:] Biblioteczka Opracowań, oprac. D. Polanczyk, Lublin 2000.
  • Źródło: W. Woźnowski, Struktura ,,Bajek i przypowieści" Ignacego Krasickiego rozdz.: O hajce epigramatycznej, [w:] tegoż, Literatura polska w szkole średniej, Warszawa 1985, s. 99–101.
  • Źródło: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 26–27.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida